Comunicat de presă CJMM

Proiectul REDUCES demarează cu prima întâlnire a factorilor interesați din județul Maramureș, în Economie Circulară

Luni, 21 octombrie 2019, de la ora 14.00 în sala Bogdan Vodă a Palatului Administrativ va avea loc prima întâlnire a factorilor interesați din cadrul proiectului REDUCES – Regândirea Dezvoltării Durabile în Regiuni Europene Utilizând Modele de Afaceri ale Economiei Circulare”, implementat de Consiliul Județean Maramureș, în calitate de partener și aprobat spre finanțare în cadrul programului INTERREG EUROPE.

Obiectivul general al proiectului este acela de a îmbunătăți punerea în aplicare a politicilor regionale pentru a permite regiunilor să adopte modele de producție durabile din punct de vedere al mediului și pentru a reduce impactul negativ al dezvoltării economice asupra mediului. Modelele de economie circulară vor veni în sprijinul regiunilor pentru realizarea unei economii inovatoare, mai productive, dar și durabile din punct de vedere al mediului.

În cadrul proiectului se va forma o rețea de regiuni preocupate de economia circulară, care să schimbe bune practici și modele de afaceri specifice acestui tip de economie, să se evalueze reciproc în acest domeniu, atât din punct de vedere concret cât și din punct de vedere strategic. Regiunile partenere, printre care se număra Universitatea de Științe Aplicate Turku- Finlanda – lider de parteneriat  și alți parteneri din Marea Britanie, Spania, Bulgaria și Olanda vor promova tranziția la o economie circulară în care produsele, materialele și resursele sunt menținute în economie cât mai mult timp posibil, generarea deșeurilor fiind astfel minimizată.

Principalele activități avute în vedere sunt organizarea unui proces de învățare inter-regională prin schimburi de experiență pe baza unor studii de caz și evaluarea stadiului fiecărei regiuni partenere în dezvoltarea economiei circulare.

Bugetul total estimat al proiectului este de 1.389.939 euro, din care de  85% este finanţare nerambursabilă FEDR. Bugetul estimat aferent Consiliului Judeţean Maramureş va fi echivalentul în RON a sumei de  108.480 Euro, din care 92.208 Euro (85%) finanţare nerambursabilă FEDR, şi 16.272 euro (15%) contribuție națională. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice va suporta  13% din valoarea proiectului, reprezentând 14.102,4 euro, contribuţia Consiliului Judeţean Maramureş fiind de  doar 2.169,6 Euro (2%) eşalonată pe o perioadă de 3,5 ani.

Grupul de factori interesați sunt invitați în sala “Bogdan Vodă” din cadrul Palatului Administrativ – Consiliului Județean Maramureș pentru a participa activ la implementarea proiectului REDUCES, împărtășind din experiența lor în domeniu.

Mai multe informații  despre acest proiect se pot găsi la linkul: www.interregeurope.eu/reduces

Pentru informații suplimentare puteți apela +40 62 211 544 – Biroul Relații Internaționale

Biroul de presă al C.J. Maramureș

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *